Una nova era d'autobusos

Roland

100 anys després, tota la ciutat de Barcelona va veure el seu primer autobús.


Totes les persones es van quedar mirant l'autobús, però també hi havia el director del tren que es va enfadar molt perquè ningú estava pujant als seus trens. 


Va intentar que la gent tornés als trens i va tenir una idea: fer una reunió amb el director de l'autobús, i es van dir:


-Mira, i si ens agrupem i creem un nom de grup ? I si creem aquest nom ? TMB: T de transport, M de metropolità i la B de Barcelona.


He pensat que ens podem repartir la funció, jo els trajectes més curts i tu els més llargs.


-D'acord.


El dia que ho van estrenar va haver-hi gent al tren i a l'autobús.


 


 

Categoria de 8 a 12 anys. Aula Europea